Angrerett

Angrerett for forbrukere

En forbruker er en fysisk person som inngår en rettshandel for formål som hovedsakelig ligger utenfor vedkommendes næringsvirksomhet.

Avbestillingsregler Lavule

Angrerett

Du har rett til å kansellere denne kontrakten innen fjorten dager. Angreretten gjelder ikke for brukte hygieneartikler. Angrerettsfristen er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart som du utpeker, og som ikke er transportør, har eller har tatt varene i sin besittelse, forutsatt at du har bestilt en eller flere varer som en del av en enkelt bestilling, og disse er eller vil bli levert samlet.

For å utøve din angrerett må du informere oss om din beslutning om å kansellere denne kontrakten ved hjelp av en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt per post, faks eller e-post). Du kan bruke det vedlagte eksempelet på angrerettskjema, men dette er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender melding om at du benytter deg av angreretten før angrefristen utløper.

Avbestillingen skal sendes til

Leveringsadresse nedenfor.

Konsekvenser av kansellering

Hvis du trekker deg fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger mottatt fra deg, inkludert leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering som tilbys av oss), uten unødig forsinkelse og i alle tilfeller senest 14 dager fra den dagen vi ble informert om din beslutning om å trekke deg fra denne avtalen. For denne tilbakebetalingen vil vi bruke samme betalingsmiddel som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er uttrykkelig avtalt med deg; du vil ikke i noe tilfelle bli belastet noen gebyrer for denne tilbakebetalingen.

Vi kan nekte å refundere deg før vi har mottatt varene tilbake eller før du har fremlagt bevis på at du har returnert varene, avhengig av hva som inntreffer først.

Avkastning

Du må returnere eller overlevere varene til oss umiddelbart og i alle tilfeller senest innen fjorten dager fra den dagen du informerer oss om kanselleringen av denne avtalen. Fristen er overholdt hvis du sender varene før fristen på fjorten dager er utløpt.

Du bærer de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Du må bare betale for verditap på varene dersom verditapet skyldes håndtering av varene som ikke er nødvendig for å kontrollere deres tilstand, egenskaper og funksjonalitet.

Årsaker til utelukkelse eller kansellering

Utelukkelse av angreretten:

Ingen angrerett for lett bedervelige varer eller varer hvis utløpsdato raskt ville bli overskredet. For tidlig utløpsdato ved levering av forseglede varer som ikke er egnet for retur av hensyn til helsevern eller hygiene hvis forseglingen er fjernet etter levering; (1) Det er ingen angrerett for Lavule hvis forseglingen er fjernet fra emballasjen i henhold til § 312g (2) nr. 2 BGB. Årsaken er at Lavule er et produkt i henhold til § 312g (2) nr. 2 BGB, som ville blitt ødelagt raskt etter at forseglingen ble brutt, eller hvis utløpsdato raskt ville blitt overskredet fra dette tidspunktet (2 måneder etter at Lavule ble åpnet). (2) Angreretten gjelder derfor ikke i henhold til § 312g al. 2 nr. 2 BGB hvis forseglingen på Lavule ble fjernet etter levering fordi det er fare for at det returnerte produktet ville ankomme forhandleren med betydelig kortere holdbarhet.

På denne bakgrunn er angreretten utelukket fordi serumet som skal tas tilbake med brutt forsegling vil være vanskelig eller umulig for Lavule å videreselge, returperioden tatt i betraktning.

Angreretten gjelder ikke for brukte hygieneartikler.


Angreretten gjelder ikke for kontrakter

  • for levering av varer som ikke er prefabrikkerte, og for produksjon av hvilke forbrukerens individuelle valg eller bestemmelse er avgjørende, eller som er klart tilpasset forbrukerens personlige behov;
  • for levering av varer som raskt kan bli ødelagt eller hvis utløpsdato raskt overskrides;
  • Abonnementskontrakter.

——–

Avbestillingsretten utløper før tiden for kontrakter som

  • for levering av forseglede varer som ikke er egnet for retur av hensyn til helsevern eller hygiene, hvis forseglingen er fjernet etter levering;
  • for levering av varer som på grunn av sin beskaffenhet har blitt uatskillelig blandet med andre varer etter levering;

_______

Eksempel på avbestillingsskjema

Hvis du ønsker å si opp avtalen, må du fylle ut dette skjemaet og returnere det til oss.
Angreretten gjelder ikke for brukte hygieneartikler.

1. Gå tilbake til:

VDS - Frakt- og datatjeneste
c/o Alaiko GmbH
Siemensstrasse 14
D-37412 Herzberg am Harz
Germany

E-post: info@lavule.com

2 Jeg/vi sier herved opp avtalen som jeg/vi har inngått om kjøp av følgende varer/ytelse av følgende tjenester
Tjeneste (legg ved en kopi av fakturaen om nødvendig)
Bestillingsnummer: ..........................................
Mengde/navn på varene: ...........................
Innkjøpspris: ...................................................
Allerede brukt? Angreretten er utelukket for brukte hygieneartikler.

3. Bestilt på: ........................

4. Grunn: .............................................

5. Mottatt på: ........................

6. Forbrukerens navn og adresse: ......
Kundenummer: ........................................
For- og etternavn: .................................
Gate: .......................................................
Postnummer og sted: ..................................................

7. Sted, dato og signatur kunde:
…………………………………………….

Handlekurv
Skroll til toppen