Avtrykk

Ansvarsfraskrivelse
Innholdet på dette nettstedet er utarbeidet med størst mulig omhu. Lavule påtar seg imidlertid ikke noe ansvar for nøyaktigheten, fullstendigheten eller aktualiteten til innholdet. Bruk av innholdet på nettstedet skjer på brukerens eget ansvar.

1. Eksterne lenker:
Når det gjelder eksterne lenker til tredjeparts nettsteder ("eksterne lenker"), er disse nettstedene underlagt de respektive operatørenes ansvar. Da de eksterne lenkene først ble opprettet, kontrollerte leverandøren tredjepartsinnholdet for eventuelle lovbrudd. Det ble ikke funnet noen lovbrudd på det tidspunktet. Leverandøren har ingen innflytelse på den nåværende og fremtidige utformingen og innholdet på de lenkede sidene. Inkludering av eksterne lenker betyr ikke at leverandøren gjør innholdet bak referansen eller lenken til sitt eget. Det kan ikke med rimelighet forventes at leverandøren kontinuerlig overvåker eksterne lenker uten konkrete bevis på lovbrudd. Slike eksterne lenker vil imidlertid bli slettet umiddelbart hvis vi blir oppmerksomme på eventuelle lovbrudd.

2. Opphavsrett og nærstående rettigheter © copyright:
Innholdet som publiseres på dette nettstedet, er underlagt tysk lov om opphavsrett og tilknyttede rettigheter. All bruk som ikke er tillatt i henhold til tysk lov om opphavsrett og opphavsrett i tilknytning til denne, krever skriftlig forhåndssamtykke fra leverandøren eller den respektive rettighetshaveren. Dette gjelder spesielt kopiering, redigering, oversettelse, lagring, bearbeiding eller reproduksjon av innhold i databaser eller andre elektroniske medier og systemer. Uautorisert reproduksjon eller distribusjon av enkeltinnhold eller hele sider er ikke tillatt og er straffbart. Kun fremstilling av kopier og nedlastinger til personlig, privat og ikke-kommersiell bruk er tillatt. Presentasjon av dette nettstedet i eksterne rammer er kun tillatt med skriftlig tillatelse.

3. Personvern
Når du besøker leverandørens nettsted, kan informasjon om besøket (dato, klokkeslett, besøkt side) bli lagret. Disse opplysningene er ikke personopplysninger, men anonymiserte. De analyseres utelukkende for statistiske formål. De videreformidles ikke til tredjeparter for kommersielle eller ikke-kommersielle formål. Leverandøren gjør uttrykkelig oppmerksom på at dataoverføring på Internett (f.eks. ved kommunikasjon via e-post) er utsatt for sikkerhetssårbarheter og ikke kan beskyttes fullstendig mot tilgang fra tredjeparter.

Det er ikke ønskelig å bruke kontaktopplysningene i den juridiske merknaden til kommersiell reklame, med mindre leverandøren på forhånd har gitt skriftlig samtykke eller det allerede foreligger et forretningsforhold. Leverandøren og alle personer som er nevnt på dette nettstedet, motsetter seg herved enhver kommersiell bruk og utlevering av deres data.

4. Spesielle vilkår for bruk
I den grad spesielle vilkår for individuell bruk av dette nettstedet avviker fra de ovennevnte punktene 1 til 4, vil dette bli uttrykkelig angitt på det aktuelle stedet. I så fall gjelder de spesielle bruksvilkårene i hvert enkelt tilfelle.

Lavule er et varemerke av:


Alternativ tvisteløsning:

Europakommisjonen tilbyr en plattform for utenrettslig tvisteløsning på nettet (ODR-plattform), som du finner på https://ec.europa.eu/odr.

Handlekurv
Skroll til toppen