Imprint

Zastrzeżenie
Zawartość tej strony internetowej została stworzona z największą możliwą starannością. Lavule nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności i aktualności udostępnianych treści. Użytkownik korzysta z zawartości strony na własne ryzyko.

1. Linki zewnętrzne:
W przypadku linków zewnętrznych do stron internetowych osób trzecich ("linki zewnętrzne"), strony te podlegają odpowiedzialności odpowiednich operatorów. Gdy linki zewnętrzne zostały utworzone po raz pierwszy, dostawca sprawdził ich zawartość pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. W tym czasie nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. Dostawca nie ma wpływu na aktualny i przyszły wygląd oraz treść stron, do których prowadzą linki. Włączenie linków zewnętrznych nie oznacza, że dostawca przyjmuje treści znajdujące się za odnośnikiem lub linkiem jako własne. Nie jest uzasadnione, aby dostawca stale monitorował linki zewnętrzne bez konkretnych oznak naruszenia prawa. Jeśli jednak zostaną ujawnione naruszenia prawa, takie linki zewnętrzne zostaną natychmiast usunięte.

2. Prawa autorskie i prawa pokrewne | © copyright:
Treści publikowane na tej stronie internetowej podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i dodatkowemu prawu autorskiemu. Każde użycie niedozwolone przez niemieckie prawo autorskie i dodatkowe prawo autorskie wymaga uprzedniej pisemnej zgody dostawcy lub odpowiedniego właściciela praw. Dotyczy to w szczególności kopiowania, edytowania, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania lub powielania treści w bazach danych lub innych mediach i systemach elektronicznych. Nieautoryzowane powielanie lub przesyłanie pojedynczych treści lub całych stron jest niedozwolone i podlega karze. Dozwolone jest wyłącznie tworzenie kopii i pobieranie plików do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego. Wyświetlanie tej witryny w zewnętrznych ramkach jest dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą.

3. Ochrona danych
Odwiedzając stronę internetową dostawcy, mogą być przechowywane informacje o dostępie (data, godzina, przeglądana strona). Dane te nie należą do danych osobowych, ale są zanonimizowane. Są one oceniane wyłącznie do celów statystycznych. Nie są one przekazywane osobom trzecim w celach komercyjnych lub niekomercyjnych. Dostawca wyraźnie wskazuje, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej) podlega lukom w zabezpieczeniach i nie może być całkowicie chroniona przed dostępem osób trzecich.

Wykorzystanie danych kontaktowych nadruku do celów reklamy komercyjnej jest wyraźnie niepożądane, chyba że dostawca wyraził wcześniej pisemną zgodę lub istnieje już relacja biznesowa. Dostawca i wszystkie osoby wymienione na tej stronie internetowej niniejszym sprzeciwiają się komercyjnemu wykorzystywaniu i ujawnianiu ich danych.

4. Specjalne warunki użytkowania
W zakresie, w jakim specjalne warunki dotyczące indywidualnego korzystania z tej strony internetowej odbiegają od wyżej wymienionych numerów od 1 do 4, zostanie to wyraźnie wskazane w odpowiednim miejscu. W takim przypadku specjalne warunki użytkowania mają zastosowanie w danym indywidualnym przypadku.

Lavule jest marką firmy:


Alternatywne metody rozwiązywania sporów:

Komisja Europejska zapewnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów online (platforma ODR), dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/odr.

Koszyk
Przewiń do góry