Ochrona danych

Polityka prywatności

O ile poniżej nie określono inaczej, podanie danych osobowych nie jest wymagane prawnie ani umownie, ani nie jest konieczne do zawarcia umowy. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania tych danych. Niepodanie tych danych nie będzie miało żadnych konsekwencji. Ma to zastosowanie wyłącznie w zakresie, w jakim żadne inne informacje nie są przekazywane w ramach następujących operacji przetwarzania.

"Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Pliki dziennika serwera

Nasze witryny można odwiedzać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. 

Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej, dane dotyczące użytkowania są przesyłane do nas lub naszego hostera internetowego / dostawcy usług IT przez przeglądarkę internetową użytkownika i przechowywane w danych dziennika (tzw. plikach dziennika serwera). Te przechowywane dane obejmują na przykład nazwę strony, do której uzyskano dostęp, datę i godzinę dostępu, adres IP, ilość przesłanych danych i żądającego dostawcę. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO z uzasadnionego interesu w zapewnieniu bezawaryjnego działania naszej strony internetowej, a także w celu ulepszenia naszej oferty. 

Gromadzenie i przetwarzanie danych podczas korzystania z formularza kontaktowego 

Podczas korzystania z formularza kontaktowego gromadzimy Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) wyłącznie w zakresie podanym przez Ciebie. Przetwarzanie danych służy nawiązaniu kontaktu z użytkownikiem. Wysyłając wiadomość, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za zgodą użytkownika.

Użytkownik może cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie, powiadamiając nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Adres e-mail użytkownika zostanie wykorzystany wyłącznie do przetworzenia jego żądania. Dane użytkownika zostaną następnie usunięte, chyba że użytkownik wyraził zgodę na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Korzystanie z Google reCAPTCHA 

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi reCAPTCHA firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Zapytanie służy do rozróżnienia danych wprowadzanych przez człowieka lub przez zautomatyzowane przetwarzanie maszynowe. W tym celu dane wejściowe użytkownika są przesyłane do Google i tam wykorzystywane. Ponadto adres IP i wszelkie inne dane wymagane przez Google dla usługi reCAPTCHA zostaną przesłane do Google. Dane te są przetwarzane przez Google w Unii Europejskiej i, w razie potrzeby, również w USA. W odniesieniu do przekazywania danych do USA obowiązuje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony (tzw. "Tarcza Prywatności"). Google uczestniczy w "Tarczy Prywatności" i poddał się jej wymogom. 

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO z uzasadnionego interesu ochrony naszej strony internetowej przed automatycznym szpiegowaniem, nadużyciami i spamem.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i związanej z nią polityki prywatności można znaleźć na stronie: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html i https://www.google.com/privacy

Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby zamówień

Gdy użytkownik składa zamówienie, gromadzimy i przetwarzamy jego dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji i przetwarzania jego zamówienia oraz do obsługi jego zapytań. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Niepodanie tych danych spowoduje, że umowa nie zostanie zawarta. Przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO i jest niezbędne do realizacji umowy z użytkownikiem. 

Twoje dane są przekazywane na przykład wybranym przez Ciebie firmom wysyłkowym i dostawcom dropshippingu, dostawcom usług płatniczych, dostawcom usług przetwarzania zamówień i dostawcom usług IT. We wszystkich przypadkach ściśle przestrzegamy wymogów prawnych. Zakres przekazywania danych jest ograniczony do minimum.

Cookies 

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik wywołuje stronę internetową, plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej. Używamy plików cookie w celu uczynienia naszej strony internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną. Ponadto pliki cookie umożliwiają naszym systemom rozpoznawanie przeglądarki użytkownika nawet po zmianie strony i oferowanie usług. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.

Używamy również plików cookie na naszej stronie internetowej w celu analizowania zachowań surfingowych odwiedzających naszą witrynę.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie § 15 (3) TMG, a także art. 6 (1) lit. f DSGVO z uzasadnionego interesu w wyżej wymienionych celach.

Dane zebrane od użytkownika w ten sposób są pseudonimizowane za pomocą środków technicznych. W związku z tym przypisanie danych do osoby użytkownika nie jest już możliwe. Dane nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO w dowolnym momencie z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji.

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika. W związku z tym użytkownik ma pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w przeglądarce internetowej, można zapobiec przechowywaniu plików cookie i przesyłaniu zawartych w nich danych. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.

Możesz dowiedzieć się, jak zarządzać (w tym wyłączać) plikami cookie w głównych przeglądarkach, klikając poniższe linki:

Przeglądarka Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Korzystanie z Google Analytics 

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi analizy internetowej Google Analytics firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Przetwarzanie danych służy analizie tej strony internetowej i odwiedzających ją osób. W tym celu Google będzie wykorzystywać informacje uzyskane w imieniu operatora tej witryny w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Na tej stronie internetowej aktywowana jest anonimizacja IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Dane użytkownika mogą być przekazywane do USA. W przypadku przekazywania danych do USA dostępna jest decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO z uzasadnionego interesu w zorientowanym na popyt i ukierunkowanym projektowaniu strony internetowej. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO w dowolnym momencie z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji.

Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny może nie być możliwe. Ponadto użytkownik może zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Aby uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych na wszystkich urządzeniach, można ustawić plik cookie rezygnacji. Pliki cookie rezygnacji zapobiegają gromadzeniu danych użytkownika w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny. Aby było to w pełni skuteczne, należy zrezygnować na wszystkich systemach i urządzeniach. Kliknięcie tutaj spowoduje ustawienie pliku cookie rezygnacji: Dezaktywuj Google Analytics. 

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/de.html lub poniżej https://www.google.de/intl/de/policies/.

Korzystanie z wtyczek społecznościowych za pomocą "Shariff 

Na naszej stronie internetowej używamy wtyczek sieci społecznościowych. Aby zapewnić Ci kontrolę nad Twoimi danymi, używamy bezpiecznych dla prywatności przycisków "Shariff".

Bez wyraźnej zgody użytkownika nie są nawiązywane żadne połączenia z serwerami sieci społecznościowych, a tym samym nie są przesyłane żadne dane.

"Shariff" to rozwiązanie opracowane przez specjalistów z magazynu komputerowego c't. Zapewnia on większą prywatność w sieci i zastępuje zwykłe przyciski "udostępnij" w sieciach społecznościowych. Więcej informacji na temat projektu Shariff można znaleźć tutaj https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

Po kliknięciu przycisków pojawi się wyskakujące okienko, w którym można zalogować się do odpowiedniego dostawcy za pomocą swoich danych. Dopiero po tym aktywnym zalogowaniu zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie z sieciami społecznościowymi.

Logując się, użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie swoich danych do odpowiedniego dostawcy mediów społecznościowych. Przekazany zostanie między innymi adres IP użytkownika oraz informacje o tym, które z naszych stron użytkownik odwiedził. Jeśli użytkownik jest połączony z jednym lub kilkoma kontami sieci społecznościowych w tym samym czasie, zebrane informacje zostaną również przypisane do odpowiednich profili. Użytkownik może zapobiec takiemu przypisaniu jedynie poprzez wylogowanie się ze swoich kont w mediach społecznościowych przed odwiedzeniem naszej strony internetowej i przed aktywowaniem przycisków. Wymienione poniżej sieci społecznościowe są zintegrowane za pomocą funkcji "Shariff".

Aby uzyskać więcej informacji na temat zakresu i celu gromadzenia i wykorzystywania danych, a także praw użytkownika w tym zakresie i opcji ochrony prywatności, należy zapoznać się z powiązanymi informacjami o ochronie danych dostawców.

Google+ firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornia, 94043 USA) https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Facebook of Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) https://www.facebook.com/policy.php

Twitter of Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA) https://twitter.com/privacy

Pinterest of Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Instagram of Instagram LLC. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA). https://help.instagram.com/155833707900388

Xing of XING SE (Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg) https://www.xing.com/privacy

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Korzystanie z GoogleMaps

Używamy funkcji osadzania map GoogleMaps firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") na naszej stronie internetowej.

Funkcja ta umożliwia wizualne wyświetlanie informacji geograficznych i interaktywnych map. W ramach tego procesu Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje również dane pochodzące od osób odwiedzających strony internetowe, gdy wywołują one strony, na których zintegrowane są mapy GoogleMaps.

Dane użytkownika mogą być również przekazywane do USA. Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony w odniesieniu do przekazywania danych do USA.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO z uzasadnionego interesu w ukierunkowanym i opartym na potrzebach projektowaniu naszej strony internetowej.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem https://www.google.com/privacypolicy.html. Masz tam również możliwość zmiany ustawień w centrum prywatności, dzięki czemu możesz zarządzać i chronić swoje dane przetwarzane przez Google.

Czas przechowywania

Po pełnym przetworzeniu umowy dane będą początkowo przechowywane przez okres gwarancji, a następnie z uwzględnieniem ustawowych, w szczególności podatkowych i handlowych okresów przechowywania, a następnie usunięte po upływie tego okresu, chyba że użytkownik wyraził zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli wymogi prawne są spełnione, użytkownikowi przysługują następujące prawa zgodnie z art. 15 do 20 DSGVO: prawo do informacji, do sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych.

Ponadto użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu na podstawie art. 6 (1) f DSGVO oraz przetwarzaniu w celu marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 21 (1) DSGVO.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz. Dane kontaktowe znajdują się w naszym nadruku.

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 DSGVO użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych nie jest zgodne z prawem.

Prawo do sprzeciwu

Jeśli wymienione tutaj przetwarzanie danych osobowych opiera się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się temu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji.

Po wniesieniu sprzeciwu przetwarzanie przedmiotowych danych zostanie zakończone, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub jeżeli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, powiadamiając nas o tym. Po wniesieniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.

Koszyk
Przewiń do góry