Uppgiftsskydd

Integritetspolicy

Om inte annat anges nedan är tillhandahållandet av dina personuppgifter varken lagstadgat eller avtalsenligt eller nödvändigt för att ingå ett avtal. Du är inte skyldig att tillhandahålla uppgifterna. Underlåtenhet att tillhandahålla dem kommer inte att få några konsekvenser. Detta gäller endast i den utsträckning som ingen annan information tillhandahålls i följande bearbetningsoperationer.

"Personuppgifter": all slags information som kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Serverns loggfiler

Du kan besöka våra webbplatser utan att lämna några personuppgifter. 

Varje gång du besöker vår webbplats överförs användningsdata till oss eller vår webbhotell / IT-tjänsteleverantör av din webbläsare och lagras i loggdata (så kallade serverloggfiler). Dessa lagrade data inkluderar till exempel namnet på den sida som nås, datum och tid för åtkomst, IP-adressen, mängden data som överförs och den begärande leverantören. Behandlingen utförs på grundval av artikel 6 para. 1 lit. f DSGVO av legitimt intresse för att säkerställa en problemfri drift av vår webbplats samt för att förbättra vårt erbjudande. 

Insamling och behandling när du använder kontaktformuläret 

När du använder kontaktformuläret samlar vi in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) endast i den utsträckning som du har angett. Databehandlingen tjänar syftet att kontakta dig. Genom att skicka ditt meddelande samtycker du till behandlingen av de överförda uppgifterna. Behandlingen baseras på art. 6 (1) lit. a DSGVO med ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss utan att det påverkar lagligheten i den behandling som utförts på grundval av samtycket fram till återkallandet. Vi kommer endast att använda din e-postadress för att behandla din begäran. Dina uppgifter kommer sedan att raderas om du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning.

Användning av Google reCAPTCHA 

På vår webbplats använder vi tjänsten reCAPTCHA från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Syftet med denna fråga är att skilja mellan inmatning från en människa och automatiserad maskinbearbetning. För detta ändamål överförs din inmatning till Google och används vidare där. Dessutom överförs IP-adressen och alla andra uppgifter som krävs av Google för reCAPTCHA-tjänsten till Google. Dessa uppgifter behandlas av Google inom Europeiska unionen och, om nödvändigt, även i USA. Ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen, "Privacy Shield", finns på plats för dataöverföringar till USA. Google deltar i "Privacy Shield" och har underkastat sig kraven. 

Behandlingen grundar sig på art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO från det legitima intresset att skydda vår webbplats från automatiserad spionage, missbruk och SPAM.

Mer information om Google reCAPTCHA och den tillhörande sekretesspolicyn finns på: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html och https://www.google.com/privacy

Insamling, behandling och vidarebefordran av personuppgifter för beställningar

När du gör en beställning samlar vi in och behandlar dina personuppgifter endast i den mån det är nödvändigt för att uppfylla och behandla din beställning och för att hantera dina förfrågningar. Tillhandahållandet av uppgifterna är nödvändigt för att avtalet ska kunna ingås. Om uppgifterna inte lämnas kommer inget avtal att ingås. Behandlingen grundar sig på artikel 6.1 b i DSGVO och är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig. 

Dina uppgifter vidarebefordras till exempel till de fraktföretag och dropshippingleverantörer som du har valt, leverantörer av betalningstjänster, leverantörer av tjänster för orderhantering och leverantörer av IT-tjänster. I samtliga fall följer vi strikt de rättsliga kraven. Omfattningen av dataöverföringen är begränsad till ett minimum.

Cookies 

Vår webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras i webbläsaren eller av webbläsaren på en användares datorsystem. När en användare besöker en webbplats kan en cookie lagras på användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karakteristisk teckensträng som gör det möjligt att unikt identifiera webbläsaren när webbplatsen öppnas igen. Vi använder cookies i syfte att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker. Dessutom gör cookies det möjligt för våra system att känna igen din webbläsare även efter ett sidbyte och att erbjuda dig tjänster. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter ett sidbyte.

Vi använder också cookies på vår webbplats i syfte att analysera surfbeteendet hos våra besökare.

Behandlingen utförs på grundval av § 15 (3) TMG samt Art. 6 (1) lit. f DSGVO från det legitima intresset i de ovan nämnda syftena.

De uppgifter som samlas in från dig på detta sätt pseudonymiseras genom tekniska försiktighetsåtgärder. En tilldelning av uppgifterna till din person är därför inte längre möjlig. Uppgifterna lagras inte tillsammans med andra personuppgifter från dig.

Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av dina personuppgifter på grundval av art. 6.1 f DSGVO av skäl som härrör från din speciella situation.

Cookies lagras på din dator. Därför har du full kontroll över användningen av cookies. Genom att välja lämpliga tekniska inställningar i din webbläsare kan du förhindra att cookies lagras och att de data som de innehåller överförs. Cookies som redan har lagrats kan raderas när som helst. Vi vill dock påpeka att du då eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning.

Du kan ta reda på hur du hanterar (inklusive inaktiverar) cookies i de vanligaste webbläsarna genom att följa länkarna nedan:

Chrome webbläsare: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Användning av Google Analytics 

På vår webbplats använder vi webbanalystjänsten Google Analytics från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Syftet med databehandlingen är att analysera denna webbplats och dess besökare. För detta ändamål kommer Google att använda den information som erhållits på uppdrag av operatören av denna webbplats i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

Google Analytics använder cookies som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information som genereras av cookies om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats. Detta innebär att din IP-adress förkortas i förväg av Google inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Dina uppgifter kan överföras till USA. Ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen är tillgängligt för dataöverföringar till USA. Behandlingen sker på grundval av artikel 6.1 lit. f DSGVO från det legitima intresset för den efterfrågeorienterade och riktade utformningen av webbplatsen. Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av dina personuppgifter på grundval av art. 6.1 f DSGVO av skäl som härrör från din speciella situation.

Du kan neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Dessutom kan du förhindra att de uppgifter som genereras av kakan och som rör din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) samlas in till Google samt att Google behandlar dessa uppgifter genom att ladda ner och installera det webbläsarinsticksprogram som finns tillgängligt på följande länk [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. För att förhindra att Google Analytics samlar in data på alla enheter kan du ställa in en opt-out-cookie. Opt-out-cookies förhindrar framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats. Du måste välja bort cookies på alla system och enheter som används för att detta ska vara fullt effektivt. Om du klickar här kommer opt-out-cookien att ställas in: Avaktivera Google Analytics. 

Mer information om användarvillkor och dataskydd hittar du på https://www.google.com/analytics/terms/de.html eller under https://www.google.de/intl/de/policies/.

Användning av sociala plug-ins med hjälp av "Shariff 

Vi använder plug-ins för sociala nätverk på vår webbplats. För att du ska ha kontroll över dina uppgifter använder vi de integritetssäkra "Shariff"-knapparna.

Utan ditt uttryckliga samtycke upprättas inga länkar till de sociala nätverkens servrar och följaktligen överförs inga uppgifter.

"Shariff" är en utveckling av specialisterna på datortidningen c't. Det möjliggör mer integritet på nätet och ersätter de vanliga "dela"-knapparna på sociala nätverk. Mer information om Shariff-projektet hittar du här https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

När du klickar på knapparna visas ett popup-fönster där du kan logga in hos respektive leverantör med dina uppgifter. Först efter denna aktiva inloggning av dig kommer en direkt anslutning till de sociala nätverken att upprättas.

Genom att logga in samtycker du till att dina uppgifter överförs till respektive leverantör av sociala medier. Bland annat kommer din IP-adress och informationen om vilka av våra sidor du har besökt att överföras. Om du är ansluten till ett eller flera av dina sociala nätverkskonton samtidigt, kommer den insamlade informationen också att tilldelas dina motsvarande profiler. Du kan endast förhindra denna tilldelning genom att logga ut från dina sociala mediekonton innan du besöker vår webbplats och innan du aktiverar knapparna. De sociala nätverk som nämns nedan är integrerade med hjälp av funktionen "Shariff".

För mer information om omfattningen av och syftet med insamlingen och användningen av uppgifterna samt dina rättigheter i detta avseende och alternativ för att skydda din integritet, se leverantörernas länkade dataskyddsmeddelanden.

Google+ från Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornien, 94043 USA) https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Facebook från Facebook Inc (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) https://www.facebook.com/policy.php

Twitter från Twitter Inc (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA) https://twitter.com/privacy

Pinterest av Pinterest Inc (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Instagram från Instagram LLC. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA). https://help.instagram.com/155833707900388

Xing från XING SE (Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg) https://www.xing.com/privacy

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Användning av GoogleMaps

Vi använder funktionen för inbäddning av GoogleMaps-kartor från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") på vår webbplats.

Funktionen möjliggör visuell visning av geografisk information och interaktiva kartor. I samband med detta samlar Google även in, bearbetar och använder data från besökare på webbplatserna när de öppnar de sidor där GoogleMaps-kartor är integrerade.

Dina uppgifter kan också komma att överföras till USA. Europeiska kommissionen har utfärdat ett beslut om adekvat skyddsnivå för dataöverföringar till USA.

Behandlingen sker på grundval av art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO från det legitima intresset för den behovsbaserade och riktade utformningen av vår webbplats.

För mer information om Googles insamling och användning av data, se Googles integritetspolicy på https://www.google.com/privacypolicy.html. Där har du också möjlighet att ändra dina inställningar i sekretesscentret så att du kan hantera och skydda dina uppgifter som behandlas av Google.

Lagringens varaktighet

När avtalet har fullföljts lagras uppgifterna först under garantitiden, därefter med beaktande av lagstadgade, särskilt skatte- och handelsrättsliga, lagringstider, och raderas sedan efter periodens utgång, såvida du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning.

Den registrerades rättigheter

Om de rättsliga kraven uppfylls har du följande rättigheter enligt artiklarna 15-20 i DSGVO: rätt till information, rättelse, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet.

Dessutom har du rätt att invända mot behandling baserad på art. 6 (1) f DSGVO och mot behandling för direkt marknadsföring i enlighet med art. 21 (1) DSGVO.

Kontakta oss om du vill. Du hittar kontaktuppgifterna i vårt impressum.

Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten

I enlighet med artikel 77 i DSGVO har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är laglig.

Rätt till invändning

Om den personuppgiftsbehandling som anges här baseras på vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 f DSGVO, har du rätt att när som helst invända mot denna behandling med verkan för framtiden av skäl som härrör från din speciella situation.

Efter att invändningen har gjorts ska behandlingen av de berörda uppgifterna avslutas om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar syftet att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål kan du när som helst invända mot denna behandling genom att meddela oss. När invändningen har gjorts kommer vi att sluta behandla de berörda uppgifterna för direktmarknadsföring.

Varukorg
Rulla till toppen