Personvern

Retningslinjer for personvern

Med mindre annet er angitt nedenfor, er det ikke påkrevd ved lov eller avtale å oppgi personopplysningene dine, og det er heller ikke nødvendig for å inngå en avtale. Du er ikke forpliktet til å oppgi opplysningene. Unnlatelse av å oppgi opplysningene har ingen konsekvenser. Dette gjelder bare hvis ingen annen informasjon oppgis i forbindelse med følgende behandlingsoperasjoner.

"Personopplysninger" betyr enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

Serverloggfiler

Du kan besøke nettstedet vårt uten å oppgi noen personlige opplysninger. 

Hver gang du går inn på nettstedet vårt, blir bruksdata overført til oss eller vår webvert / IT-tjenesteleverandør av nettleseren din og lagret i loggdata (såkalte serverloggfiler). Disse lagrede dataene omfatter for eksempel navnet på siden som ble besøkt, dato og klokkeslett for besøket, IP-adressen, mengden data som ble overført og den anmodende leverandøren. Behandlingen skjer på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR ut fra en berettiget interesse i å sikre problemfri drift av nettstedet vårt og forbedre tilbudet vårt. 

Innsamling og behandling ved bruk av kontaktskjemaet 

Når du bruker kontaktskjemaet, samler vi bare inn personopplysningene dine (navn, e-postadresse, meldingstekst) i den utstrekning du har oppgitt dem. Formålet med databehandlingen er å etablere kontakt. Ved å sende meldingen din samtykker du til behandlingen av de overførte opplysningene. Behandlingen skjer på grunnlag av art. 6 (1) lit. a GDPR med ditt samtykke.

Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt ved å varsle oss uten at det påvirker lovligheten av behandlingen som er utført på grunnlag av samtykket frem til tilbakekallingen. Vi vil kun bruke e-postadressen din til å behandle forespørselen din. Deretter slettes opplysningene dine, med mindre du har samtykket til videre behandling og bruk.

Bruk av Google reCAPTCHA 

Vi bruker reCAPTCHA-tjenesten til Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") på nettstedet vårt. Formålet med spørringen er å skille mellom menneskelig input og automatisert, maskinell behandling. Til dette formålet overføres inndataene dine til Google og brukes der. I tillegg overføres IP-adressen og eventuelle andre data som Google trenger for reCAPTCHA-tjenesten, til Google. Disse opplysningene behandles av Google innenfor EU og muligens også i USA. EU-kommisjonens beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå, "Privacy Shield", gjelder for dataoverføringer til USA. Google deltar i "Privacy Shield" og har underkastet seg kravene. 

Behandlingen skjer på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR ut fra den berettigede interessen av å beskytte nettstedet vårt mot automatisert spionasje, misbruk og SPAM.

Du finner mer informasjon om Google reCAPTCHA og tilhørende personvernerklæring på: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html og https://www.google.com/privacy

Innsamling, behandling og overføring av personopplysninger i forbindelse med bestillinger

Når du legger inn en bestilling, samler vi bare inn og behandler personopplysningene dine i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle og behandle bestillingen din og for å behandle forespørslene dine. Opplysningene er nødvendige for at kontrakten skal kunne inngås. Unnlatelse av å oppgi opplysningene betyr at det ikke kan inngås noen kontrakt. Behandlingen skjer på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b i GDPR og er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg. 

Opplysningene dine vil for eksempel bli gitt videre til fraktselskapene og dropshipping-leverandørene du har valgt, leverandører av betalingstjenester, tjenesteleverandører for ordrebehandling og leverandører av IT-tjenester. I alle tilfeller overholder vi strengt de juridiske kravene. Omfanget av dataoverføring er begrenset til et minimum.

Informasjonskapsler 

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres i nettleseren eller av nettleseren på brukerens datasystem. Når en bruker går inn på et nettsted, kan det lagres en informasjonskapsel på brukerens operativsystem. Denne informasjonskapselen inneholder en karakteristisk streng av tegn som gjør det mulig å identifisere nettleseren når nettstedet åpnes på nytt. Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre nettstedet vårt mer brukervennlig, effektivt og sikkert. Videre gjør informasjonskapsler det mulig for våre systemer å gjenkjenne nettleseren din selv etter et sidebytte, og å tilby deg tjenester. Noen funksjoner på nettstedet vårt kan ikke tilbys uten bruk av informasjonskapsler. For disse er det nødvendig at nettleseren gjenkjennes selv etter et sideskift.

Vi bruker også informasjonskapsler på nettstedet vårt for å analysere surfeatferden til de som besøker nettstedet.

Behandlingen utføres på grunnlag av § 15 (3) TMG og art. 6 (1) lit. f GDPR ut fra den berettigede interessen i de ovennevnte formålene.

Opplysningene som samles inn fra deg på denne måten, pseudonymiseres ved hjelp av tekniske forholdsregler. Det er derfor ikke lenger mulig å knytte opplysningene til din person. Opplysningene lagres ikke sammen med andre personopplysninger om deg.

Du har rett til når som helst å protestere mot behandling av personopplysninger om deg som er basert på art. 6 (1) f i GDPR, av grunner knyttet til din spesielle situasjon.

Informasjonskapsler lagres på datamaskinen din. Du har derfor full kontroll over bruken av informasjonskapsler. Ved å velge de riktige tekniske innstillingene i nettleseren din kan du forhindre lagring av informasjonskapsler og overføring av dataene de inneholder. Informasjonskapsler som allerede er lagret, kan slettes når som helst. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du da kanskje ikke kan bruke alle funksjonene på dette nettstedet fullt ut.

Du kan finne ut hvordan du administrerer (inkludert deaktivering) informasjonskapsler i de viktigste nettleserne ved å klikke på lenkene nedenfor:

Chrome-nettleser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Bruk av Google Analytics 

Vi bruker nettanalysetjenesten Google Analytics fra Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") på nettstedet vårt. Formålet med databehandlingen er å analysere dette nettstedet og dets besøkende. For dette formålet vil Google bruke informasjonen som innhentes på vegne av operatøren av dette nettstedet til å analysere din bruk av nettstedet, til å utarbeide rapporter om nettstedets aktivitet og til å levere andre tjenester knyttet til nettstedets aktivitet og internettbruk til nettstedets operatør. IP-adressen som overføres av nettleseren din som en del av Google Analytics, vil ikke bli slått sammen med andre Google-data.

Google Analytics bruker informasjonskapsler som gjør det mulig å analysere din bruk av nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapslene om din bruk av dette nettstedet, overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. IP-anonymisering er aktivert på dette nettstedet. Det betyr at IP-adressen din blir avkortet av Google i medlemslandene i EU eller i andre stater som har undertegnet avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli overført til en Google-server i USA og avkortet der. Opplysningene dine kan bli overført til USA. EU-kommisjonen har utstedt en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for dataoverføringer til USA. Behandlingen skjer på grunnlag av art. 6 (1) lit. f GDPR ut fra den berettigede interessen i en behovsbasert og målrettet utforming av nettstedet. Du har rett til når som helst å protestere mot behandling av personopplysninger om deg som er basert på art. 6 (1) f i GDPR, av grunner knyttet til din spesielle situasjon.

Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved å velge de riktige tekniske innstillingene i nettleseren din, men vi gjør oppmerksom på at du i så fall kanskje ikke kan bruke alle funksjonene på dette nettstedet fullt ut. Du kan også hindre Google i å samle inn dataene som genereres av informasjonskapselen og som er relatert til din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din) og fra å behandle disse dataene av Google ved å laste ned og installere nettleser-plugin-modulen som er tilgjengelig på følgende lenke [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Du kan angi en opt-out-informasjonskapsel for å forhindre at Google Analytics samler inn data på alle enheter. Opt-out-informasjonskapsler forhindrer fremtidig innsamling av dine data når du besøker dette nettstedet. Du må melde deg av på alle systemer og enheter som brukes for at dette skal ha full effekt. Hvis du klikker her, blir opt-out-informasjonskapselen satt: Deaktiver Google Analytics. 

Ytterligere informasjon om bruksvilkår og databeskyttelse finner du på https://www.google.com/analytics/terms/de.html eller under https://www.google.de/intl/de/policies/.

Bruk av sosiale plug-ins ved hjelp av "Shariff" 

Vi bruker plugin-moduler for sosiale nettverk på nettstedet vårt. For å sikre at du beholder kontrollen over dataene dine, bruker vi de personvernsikre "Shariff"-knappene.

Uten ditt uttrykkelige samtykke vil ingen lenker til serverne til de sosiale nettverkene bli opprettet, og følgelig vil ingen data bli overført.

"Shariff" er en utvikling av spesialister i datamagasinet c't. Det gir mer personvern på Internett og erstatter de vanlige "Del"-knappene i sosiale nettverk. Du finner mer informasjon om Shariff-prosjektet her. https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

Når du klikker på knappene, vises et popup-vindu der du kan logge deg på den aktuelle leverandøren med dataene dine. En direkte forbindelse til de sosiale nettverkene opprettes først etter at du aktivt har logget deg på.

Når du logger inn, samtykker du til at opplysningene dine overføres til den aktuelle leverandøren av sosiale medier. Blant annet overføres din IP-adresse og informasjon om hvilke av våre sider du har besøkt. Hvis du er koblet til en eller flere av dine sosiale nettverkskontoer samtidig, vil informasjonen som samles inn også bli tilordnet de tilsvarende profilene dine. Du kan bare forhindre denne tilordningen ved å logge ut av kontoene dine på sosiale medier før du besøker nettstedet vårt og før du aktiverer knappene. De sosiale nettverkene som er oppført nedenfor, er integrert ved hjelp av funksjonen "Shariff".

Du finner mer informasjon om omfanget av og formålet med innsamlingen og bruken av opplysningene, samt dine rettigheter og muligheter for å beskytte personvernet ditt i denne forbindelse i de tilknyttede personvernerklæringene fra leverandørene.

Google+ of Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043 USA) https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Facebook of Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) https://www.facebook.com/policy.php

Twitter of Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA) https://twitter.com/privacy

Pinterest of Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Instagram of Instagram LLC. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) https://help.instagram.com/155833707900388

Xing of XING SE (Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg) https://www.xing.com/privacy

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Bruk av GoogleMaps

Vi bruker funksjonen for å legge inn GoogleMaps-kart fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") på nettstedet vårt.

Funksjonen muliggjør visuell visning av geografisk informasjon og interaktive kart. Google samler også inn, behandler og bruker data fra besøkende på nettstedet når de går inn på sider der GoogleMaps-kart er integrert.

Opplysningene dine kan også bli overført til USA. EU-kommisjonen har utstedt en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for dataoverføringer til USA.

Behandlingen skjer på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR ut fra den berettigede interessen i en behovsbasert og målrettet utforming av nettstedet vårt.

Ytterligere informasjon om Googles innsamling og bruk av data finner du i Googles personvernerklæring på https://www.google.com/privacypolicy.html. Der kan du også endre innstillingene dine i databeskyttelsessenteret, slik at du kan administrere og beskytte dataene dine som behandles av Google.

Lagringens varighet

Når kontrakten er ferdig behandlet, lagres opplysningene først i garantiperioden, deretter i samsvar med lovbestemte oppbevaringsperioder, særlig i henhold til skatte- og handelslovgivningen, og deretter slettes de etter utløpet av perioden, med mindre du har samtykket til videre behandling og bruk.

Den registrertes rettigheter

Hvis de juridiske kravene er oppfylt, har du følgende rettigheter i henhold til artikkel 15 til 20 i GDPR: rett til informasjon, rett til retting, rett til sletting, rett til begrensning av behandling, rett til dataportabilitet.

I henhold til art. 21 (1) GDPR har du også rett til å protestere mot behandling basert på art. 6 (1) f GDPR og mot behandling for direkte markedsføring.

Kontakt oss på forespørsel. Du finner kontaktinformasjonen i vårt avtrykk.

Rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten

I henhold til art. 77 i GDPR har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten hvis du mener at personopplysningene dine behandles på en ulovlig måte.

Innsigelsesrett

Hvis behandlingen av personopplysningene som er oppført her, er basert på vår berettigede interesse i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f i GDPR, har du rett til når som helst å motsette deg denne behandlingen med virkning for fremtiden av grunner som skyldes din spesielle situasjon.

Når en innsigelse er fremsatt, avsluttes behandlingen av de aktuelle opplysningene med mindre vi kan påvise tvingende legitime grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen tjener til å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Hvis personopplysninger behandles for direkte markedsføringsformål, kan du når som helst protestere mot denne behandlingen ved å varsle oss. Når du har protestert, vil vi slutte å behandle de aktuelle opplysningene for direkte markedsføring.

Handlekurv
Skroll til toppen