Afdrukken

Disclaimer
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Lavule staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden inhoud. Het gebruik van de inhoud van de website is op eigen risico van de gebruiker.

1. Externe links:
In het geval van externe links naar websites van derden ("externe links") vallen deze websites onder de aansprakelijkheid van de respectieve exploitanten. Toen de externe links voor het eerst werden gemaakt, heeft de aanbieder de externe inhoud gecontroleerd op eventuele wetsovertredingen. Op dat moment waren er geen wettelijke overtredingen zichtbaar. De aanbieder heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Het opnemen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de verwijzing of link als zijn eigen inhoud overneemt. Het is niet redelijk voor de aanbieder om de externe links voortdurend te controleren zonder concrete aanwijzingen van wetsovertredingen. Als er echter wetsovertredingen bekend worden, worden dergelijke externe links onmiddellijk verwijderd.

2. Auteursrecht en naburig auteursrecht | © copyright:
De op deze website gepubliceerde inhoud is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en aanverwante wetgeving. Voor elk gebruik dat niet is toegestaan volgens het Duitse auteurs- en aanverwante recht is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve rechthebbende vereist. Dit geldt in het bijzonder voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde reproductie of overdracht van afzonderlijke inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik is toegestaan. De weergave van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

3. Gegevensbescherming
Door de website van de aanbieder te bezoeken, kan informatie over de toegang (datum, tijd, bekeken pagina) worden opgeslagen. Deze gegevens behoren niet tot de persoonsgegevens, maar zijn geanonimiseerd. Zij worden uitsluitend voor statistische doeleinden geëvalueerd. Het wordt niet doorgegeven aan derden voor commerciële of niet-commerciële doeleinden. De aanbieder wijst er uitdrukkelijk op dat de overdracht van gegevens op het internet (bv. communicatie per e-mail) onderhevig is aan zwakke plekken in de beveiliging en niet volledig kan worden beschermd tegen toegang door derden.

Het gebruik van de contactgegevens van het impressum voor commerciële reclame is uitdrukkelijk niet gewenst, tenzij de aanbieder vooraf zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven of er reeds een zakelijke relatie bestaat. De aanbieder en alle op deze website genoemde personen maken hierbij bezwaar tegen elk commercieel gebruik en elke openbaarmaking van hun gegevens.

4. Bijzondere gebruiksvoorwaarden
Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de hiervoor genoemde nummers 1. t/m 4., wordt dit op de desbetreffende plaats uitdrukkelijk aangegeven. In dat geval zijn de bijzondere gebruiksvoorwaarden van toepassing op het desbetreffende individuele geval.

Lavule is een merk van de:


Alternatieve geschillenbeslechting:

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform), dat toegankelijk is op https://ec.europa.eu/odr.

Winkelwagen
Scroll naar boven