Pravo na odustanak

Pravo na povlačenje

Potrošač je svaka fizička osoba koja sklopi pravni posao u svrhu koja se ne može pretežito pripisati njegovoj gospodarskoj ili samostalnoj profesionalnoj djelatnosti.

Politika otkazivanja Lavule

Pravo na odustanak

Imate pravo otkazati ovaj ugovor u roku od četrnaest dana. Pravo odustajanja je isključeno za korištene higijenske proizvode. Razdoblje otkazivanja je četrnaest dana od dana kada ste vi ili treća strana koju ste imenovali, a koja nije prijevoznik, preuzeli ili preuzeli robu, pod uvjetom da ste naručili jednu ili više roba kao dio jedne narudžbe i ove je ili će biti isporučen jednoobrazno.

Kako biste iskoristili svoje pravo na povlačenje, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o povlačenju iz ovog ugovora jasnom izjavom (npr. pismom poslanim poštom, faksom ili e-poštom). Možete koristiti priloženi uzorak obrasca za odustajanje, iako to nije obavezno.

Kako bi se ispunio otkazni rok, dovoljno je da prije isteka otkaznog roka pošaljete obavijest o ostvarivanju prava na otkaz.

Opoziv se mora poslati na

Adresa za dostavu ispod.

Posljedice opoziva

Ako otkažete ovaj ugovor, vratit ćemo vam sva plaćanja koja smo primili od vas, uključujući troškove dostave (osim svih dodatnih troškova koji proizlaze iz odabira načina dostave koji nije najjeftinija standardna isporuka koju nudimo) koji će biti vraćeni odmah i najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo primili obavijest o vašem raskidu ovog ugovora. Za ovu otplatu koristimo isti način plaćanja koji ste koristili za izvornu transakciju, osim ako nešto drugačije nije izričito dogovoreno s vama; ni pod kojim okolnostima neće vam biti naplaćene nikakve naknade kao rezultat ove otplate.

Možemo odbiti povrat dok ne primimo robu natrag ili dok ne dostavite dokaz da ste robu poslali natrag, ovisno o tome što je ranije.

Povratak

Robu nam morate vratiti ili predati odmah, au svakom slučaju najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o svom raskidu ovog ugovora. Rok je ispoštovan ako robu pošaljete prije isteka roka od četrnaest dana.

Vi snosite izravne troškove povrata robe.

Odgovorni ste samo za bilo kakav gubitak vrijednosti robe ako je taj gubitak vrijednosti posljedica rukovanja koje nije potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcionalnosti robe.

Razlozi za isključenje ili istek

Isključenje prava na odustanak:

Nema prava na povlačenje za robu koja se brzo kvari ili čiji je rok trajanja brzo prekoračen. Prijevremeni istek za isporuku zapečaćene robe koja nije prikladna za povrat iz razloga zaštite zdravlja ili higijene ako je njihov pečat uklonjen nakon isporuke; (1) Prema odjeljku 312g stavak 2 br. 2 BGB, ne postoji pravo na povlačenje za Lavule ako je pečat uklonjen s pakiranja. Lavule je proizvod u smislu Odjeljka 312g, stavak 2 br. 2 BGB koji bi se brzo pokvario nakon što je pečat slomljen ili čiji bi rok trajanja brzo bio prekoračen od ovog trenutka (2 mjeseca nakon otvaranja Lavule). (2) Prema odjeljku 312g stavak 2 br. 2 BGB, pravo na odustajanje ne postoji ako je pečat na Lavule uklonjen nakon isporuke jer postoji rizik da će vraćeni proizvod stići ponovnom kupcu sa znatno kraćim rokom rok trajanja bi.

S tim u vezi, pravo na povlačenje je isključeno jer bi Lavule teško ili nemoguće preprodao serum koji bi trebao uzeti natrag sa slomljenim pečatom, uzimajući u obzir vrijeme povratne dostave.

Pravo odustajanja je isključeno za korištene higijenske proizvode.


Pravo na odustanak postoji ne u ugovorima

  • za opskrbu robom koja nije montažna i za čiju je proizvodnju presudan individualni odabir ili opredjeljenje potrošača ili koja je jasno prilagođena osobnim potrebama potrošača;
  • za isporuku robe koja se može brzo pokvariti ili čiji bi rok trajanja brzo bio prekoračen;
  • Pretplatnički ugovori.

——–

Pravo na odustajanje prerano ističe za ugovore

  • za isporuku zapečaćene robe koja nije prikladna za povrat iz zdravstvenih ili higijenskih razloga ako je njihov pečat uklonjen nakon isporuke;
  • za isporuku robe ako je zbog svoje prirode nakon isporuke bila neodvojivo pomiješana s drugom robom;

_______

Uzorak obrasca za otkazivanje

Ako želite raskinuti ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga natrag.
Pravo odustajanja je isključeno za korištene higijenske proizvode.

1. Povratak na:

VDS – usluga dostave i podataka
c/o Alaiko GmbH
Siemensstrasse 14
D-37412 Herzberg am Harz
Njemačka

E-mail: info@lavule.com

2. Ovime opozivam ugovor koji sam sklopio za kupnju sljedeće robe/pružanje sljedećeg
Usluga (po potrebi priložiti kopiju računa)
Broj narudžbe: ……………………………………
Broj / naziv robe: ………………………
Nabavna cijena: ……………………………………………
Već u upotrebi? Pravo odustajanja je isključeno za korištene higijenske proizvode.

3. Naručeno: ……………………

Četvrti razlog: ………………………………………

5. Primljeno: ……………………

6. Naziv, adresa potrošača: ……
Broj kupca: ………………………………….
Ime i prezime: ……………………………
Ulica: ………………………………………………….
Poštanski broj / grad: ……………………………………………..

7. Mjesto, datum i potpis kupca:
…………………………………………….

Košarica
Pomaknite se na vrh