GT&C

Opći uvjeti i informacije o kupcima

I. Opći uvjeti

§ 1. Temeljne odredbe

(1) Sljedeći uvjeti vrijede za sve ugovore koje sklapate s nama kao pružateljem (Lavule) putem web stranice www.lavule.com. Osim ako nije drugačije dogovoreno, protivimo se uključivanju bilo kojih odredbi i uvjeta koje ste koristili.

(2) Potrošač u smislu niže navedenih propisa je svaka fizička osoba koja sklopi pravni posao u svrhu koja se pretežno ne može pripisati njezinoj trgovačkoj ili samostalnoj profesionalnoj djelatnosti. Poduzetnik je svaka fizička ili pravna osoba ili poslovno sposobno društvo koje pri sklapanju pravnog posla djeluje u obavljanju samostalne stručne ili trgovačke djelatnosti.

§ 2. Sklapanje ugovora

(1) Predmet ugovora je kupoprodaja robe.

(2) Čim predmetni proizvod bude objavljen na našim stranicama, dajemo vam obvezujuću ponudu za sklapanje ugovora pod uvjetima navedenim u opisu artikla.

(3) Ugovor se sklapa putem sustava internetske košarice na sljedeći način:
Roba namijenjena kupnji stavlja se u “košaricu”. Možete upotrijebiti odgovarajući gumb na navigacijskoj traci za pristup "košarici" i izvršiti promjene tamo u bilo kojem trenutku.
Nakon što pristupite stranici “Blagajna” i unesete svoje osobne podatke te uvjete plaćanja i dostave, svi podaci o narudžbi ponovno će se prikazati na stranici Pregled narudžbi.
Ako koristite sustav trenutnog plaćanja (npr. PayPal / PayPal Express / PayPal Plus, Amazon Payments, Postpay, Sofortüberweisung) kao način plaćanja, bit ćete preusmjereni na stranicu s pregledom narudžbe u našoj online trgovini ili ćete prvo biti preusmjereni na web-mjesto davatelja Instant sustav plaćanja proslijeđen.
Ako ste proslijeđeni na odgovarajući sustav instant plaćanja, napravite odgovarajući odabir ili tamo unesite svoje podatke. Na kraju ćete biti preusmjereni natrag na stranicu s pregledom narudžbe u našoj online trgovini.
Prije slanja narudžbe imate mogućnost ponovno provjeriti sve podatke, promijeniti ih (također korištenjem funkcije “natrag” internetskog preglednika) ili odustati od kupnje.
Slanjem narudžbe putem gumba "kupi sada" izjavljujete da pravno obvezujući prihvaćate ponudu, čime je ugovor sklopljen.

(4) Vaši zahtjevi za izradu ponude za Vas nisu obvezujući. Dat ćemo vam obvezujuću ponudu u tekstualnom obliku (npr. e-poštom), koju možete prihvatiti u roku od 5 dana.

(5) Obrada narudžbe i prijenos svih informacija potrebnih u vezi sa sklapanjem ugovora djelomično je automatiziran putem elektroničke pošte. Stoga morate osigurati da je adresa e-pošte koju ste nam dali ispravna, da je primanje e-pošte tehnički osigurano i, posebno, da ga ne sprječavaju filtri SPAM-a.

§ 3 Trajanje ugovora / raskid

Ukoliko se ugovor odnosi na periodične/stalne usluge (pretplata), ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna strana ima pravo raskinuti takav ugovor bez prethodne obavijesti do sljedećeg roka isporuke bez navođenja razloga. Pravo na izvanredni raskid iz opravdanog razloga, posebice opetovanog kršenja glavnih ugovornih obveza, ostaje nepromijenjeno.

Raskid se može izvršiti na korisničkom računu putem stavke izbornika "Pretplata" i tamo putem "Obrazca za otkazivanje" ili u tekstualnom obliku (poštom ili e-poštom).

§ 4. Pravo pridržaja, pridržaj vlasništva

(1) Pravo pridržaja možete ostvariti samo ako se radi o tražbinama iz istog ugovornog odnosa.

(2) Roba ostaje u našem vlasništvu dok se kupoprodajna cijena u cijelosti ne isplati.

§ 5 Odgovornost

(1) Neograničeno odgovaramo za štetu nastalu ozljedom života, tijela ili zdravlja. Nadalje, neograničeno odgovaramo u svim slučajevima namjere i krajnje nepažnje, u slučaju prijevarnog prikrivanja nedostatka, u slučaju jamstva za kvalitetu kupljenog artikla te u svim drugim slučajevima reguliranim zakonom.

(2) Odgovornost za nedostatke u okviru zakonskog jamstva temelji se na odgovarajućem propisu u našim informacijama za kupce (II. dio).

(3) Ako su ugrožene bitne ugovorne obveze, naša je odgovornost u slučaju manjeg nemara ograničena na predvidljivu štetu koja je tipična za ugovor. Bitne ugovorne obveze su bitne obveze koje proizlaze iz prirode ugovora i čijom bi povredom bilo ugroženo postizanje svrhe ugovora kao i obveze koje nam ugovor prema svom sadržaju nameće radi ostvarenja svrhe ugovora. , čije ispunjavanje omogućuje pravilnu provedbu ugovora prije svega i na čije se pridržavanje možete redovito pouzdati.

(4) U slučaju lakših povreda ugovornih obveza isključena je odgovornost za lakše nesavjesne povrede obveze.

(5) S obzirom na trenutno stanje tehnologije, ne može se jamčiti da će podatkovna komunikacija putem interneta biti bez grešaka i/ili dostupna u svakom trenutku. U tom smislu, nismo odgovorni za stalnu ili neprekinutu dostupnost web stranice i usluga koje se tamo nude.

§ 6 Izbor prava, mjesto izvršenja, mjesto nadležnosti

(1) Primjenjuje se njemačko pravo. Za potrošače se ovaj izbor prava primjenjuje samo u mjeri u kojoj se ne povlači zaštita koju daju obvezujuće odredbe zakona zemlje u kojoj potrošač ima uobičajeno boravište (načelo povoljnosti).

(2) Mjesto izvršenja svih usluga iz poslovnih odnosa koji postoje s nama i mjesto nadležnosti je naše sjedište, pod uvjetom da niste potrošač već trgovac, pravna osoba javnog prava ili poseban javnopravni fond . Isto vrijedi ako nemate opću nadležnost u Njemačkoj ili EU ili ako vaše prebivalište ili uobičajeno boravište nije poznato u trenutku podnošenja tužbe. Ovo ne utječe na pravo žalbe sudu na drugom mjestu jurisdikcije.

(3) Odredbe UN-ove konvencije o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe izričito se ne primjenjuju.

_______

II. Informacije o kupcu

1. Identitet prodavatelja

Europska komisija osigurava platformu za izvansudsko online rješavanje sporova (OS platforma), kojoj se može pristupiti na http://ec.europa.eu/odr.

2. Podaci o sklapanju ugovora

Tehnički koraci za sklapanje ugovora, sklapanje samog ugovora i mogućnosti ispravka provode se u skladu s Odjeljkom 2. naših Općih uvjeta (Dio I.).

3. Jezik ugovora, pohrana teksta ugovora

3.1. Jezik ugovora je engleski.

3.2. Kompletan tekst ugovora ne spremamo. Prije slanja narudžbe putem online sustava košarice, podaci o ugovoru mogu se ispisati ili elektronički pohraniti pomoću funkcije ispisa preglednika. Nakon što primimo narudžbu, podatke o narudžbi, zakonski potrebne podatke za ugovore o prodaji na daljinu i opće uvjete ponovno ćemo vam poslati e-poštom.

3.3. Ako zatražite ponudu izvan sustava online košarice, sve podatke o ugovoru dobit ćete u sklopu obvezujuće ponude u tekstualnom obliku, npr. e-poštom, koju možete ispisati ili elektronički pohraniti.

4. Bitna svojstva robe ili usluge

Bitna svojstva robe i/ili usluge nalaze se u pojedinoj ponudi.

5. Cijene i načini plaćanja

5.1. Cijene navedene u odgovarajućim ponudama kao i troškovi dostave predstavljaju ukupne cijene i uključuju sve komponente cijene uključujući sve primjenjive poreze.

5.2. Troškovi dostave nisu uključeni u kupovnu cijenu. Njima se može pristupiti putem odgovarajuće označenog gumba na našoj web stranici ili u odgovarajućoj ponudi, prikazani su odvojeno tijekom postupka naručivanja i vi ih dodatno snosite, osim ako je zajamčena besplatna dostava.

5.3. Načini plaćanja koji su vam dostupni prikazani su pod odgovarajućim označenim gumbom na našoj web stranici ili u odgovarajućoj ponudi.

5.4. Ukoliko za pojedine načine plaćanja nije drugačije navedeno, potraživanja za plaćanje proizašla iz sklopljenog ugovora dospijevaju na naplatu odmah.

6. Uvjeti isporuke

6.1. Uvjete dostave, datum dostave i sva postojeća ograničenja dostave možete pronaći pod odgovarajućim označenim gumbom na našoj web stranici ili u odgovarajućoj ponudi.

6.2. Ako ste potrošač, zakonom je regulirano da rizik od slučajnog gubitka i slučajnog kvarenja artikla prodanog tijekom otpreme prelazi na vas tek kada vam je roba predana, bez obzira na to je li pošiljka osigurana ili neosigurana. Ovo ne vrijedi ako ste neovisno angažirali prijevozničku tvrtku koju nije imenovao poduzetnik ili druga osoba određena za izvršenje pošiljke.

7. Zakon o odgovornosti za nedostatke

7.1. Primjenjuju se zakonska prava odgovornosti za nedostatke.

7.2. Kao kupac, molimo Vas da odmah po isporuci provjerite kompletnost robe, očite nedostatke i oštećenja u transportu te da eventualne reklamacije prijavite nama i špediteru u najkraćem mogućem roku. Ako se ne pridržavate ovoga, to neće imati utjecaja na vaša zakonska jamstvena potraživanja.

Košarica
Pomaknite se na vrh